Sri Huning's

About me! tray to enjoy our existence… so there is …

Arsip untuk langgam jawa

PONTJOWARSO – O.K. Tjenderawasih

Pontjowarso

Pontjowarso jinompo,
Indonesia ambangun negoro… wes kaloko

Sayuk rukun makaryo,
Faedahe enggal paripurno… paripurno

Ora mung nyawang wae,
Umuk tandang bisane ngluputke… aduh lae

Kudu eling ing tembe,
Putro wayah, kang bakal ngrasakke

Yen wes saguh, ojo rikuh ayo digayuh
Ati tukul, karep jungguh, kabeh bali wutuh… podo diunduh

Pakaryan kang wigati,
Ojo keri podo diwiwiti… ayo.. ayo..
Yen wes tumeka ing wanci, subur makmur ing bumi pertiwi

………………………..

Yen wes saguh, ojo rikuh ayo digayuh
Ati tukul, karep jungguh, kabeh bali wutuh… podo diunduh

Pakaryan kang wigati,
Ojo keri podo diwiwiti… ayo.. ayo..
Yen wes tumeka ing wanci, subur makmur ing bumi pertiwi

Pontjowarso Paripurno….

GESANG (DIAN FK BOSSANOVA) – Caping Gunung

Y2FwaW5nLmpwZw==
link picture by yovita

Dek jaman berjoang
Njur kelingan anak lanang
Mbiyen tak openi
Neng sak iki ono ngendi
……………………………….
Jarene wes menang
Keturutan seng digadang
Mbiyen ninggal janji
Neng sak iki opo lali

Neng nggunung
Tak cadongi sego jagung
Yen mendung
Tak silihi caping nggunung

Sukur biso nyawang
Gunung deso dadi rejo
Dimen ora ilang
Nggone podo loro lopo
……………………………… 2 x

WALDJINAH – Kembang Katjang

wdj kartun
Ojo turu.. sore kaki
Ono.. dewo anglanglang jagat
Nyangking bokor kencanane….
Isine… dungo tetulak, sandang klawan pangan…
Yo.. iku bagiyanipun wong melek sabar narimo…
…………………………………………………………
Dawah gending sekar kacang…
………………………………………………………….
Ora butuh opo opo
Butuhku.. butuhku sabar sabar narimo

Kunir pitu clegur .. gulu mungging soyo
Kenes.. kenes wicarane..
Yen ketemu.. yen ketemu.. sun kungkumo pitung ndino

Kembang melati.. yo mas, dironce ronce.. bapak..
Kene setengah mati, seng kono ra piye piye..

Petis manis.. sarining koco benggolo..
Eman.. eman.. terus ngopo
Ojo ngujar.. bapak.. bapak.. ojo ngujar..

Lali lali.. datan biso lali… Lawas soyo katon…
Umpamakno.. wit witan kang gede..
Rinutuhi datan.. biso mati..
Mraja semi nggati.. tresnaku rembuyung..

Pangling wonge.. nora pangling…
Nora pangling.. nora pangling suarane..
Onjong onjong yo mas.. parine welut
Pejah gesang, pejah gesang, kulo kulo nggeh manut..

Njroning kamar.. putrane pendito durno..
Kowe.. kowe kowe seng marai…
Mumpung anom, mumpung anom.. ngudiyo kaweruh utomo

Tirtonadi yo mas, gulo gilingan.. bapak…
Dilali lalai, dilali lali mekso mekso kelingan..

Jenang beras wunguniro gulo abang
Janjine janjine seng podho rukun

Dereng marem.. dereng marem.. yen kulo ngibur paduko

Rujak nanas yo mas rujak kweni bapak
Tiwas digagas.. tiwas digagas ono seng nduweni
Jenang selo wader kali sesonderan
Kowe.. kowe seng marai
Ngapurano.. ngapurano yen wonten lepat kawulo…

NB: saya rasa lirik ini jauh dari kesempurnaan, bilamana para pembaca berkenan ada usulan perbaikan sangat diharapkan, matur kesuwun..

Yen Ing Tawang Ono Lintang – Anjar Any

The night sky over Eagle Lake in Maine's Acadia National Park. Winter.
Yen ing tawang ono lintang cah ayu
Aku ngenteni tekamu
Marang mego ing angkoso
Sun takok-ke pawartamu

Janji janji aku eling cah ayu
Sumedot rasaning ati
Lintang lintang ngiwi iwi nimas
Tresnaku sundul wiyati

Dek semono, janjimu disekseni..
Mego kartiko, ka iring roso tresno asih..

Yen ing tawang ono lintang cah ayu
Rungokno tangising ati
Binarung swaraning ratri nimas
Ngenteni mbulan ndadari

ENTIT – Waldjinah/Gendut Indratno (Cipt. Andjar Ani)

13253838161423676885

midering rat angelangut,
ragil kuning angupadi,
mendrane panji asmoro,
kang membo dadi wong tani.

sang dyah ayu trus kasmaran,
anyawang tegalan sabin,

wusnanir sang panji, si entit kang nami,
anenggo tegalan ngider pisan,

ragil kuning ngerti datan ngerti,
mulane yo ndangu si entit kang lagi tunggu,

entit…..

he eh.. kaget aku,
jebul kok kowe toh ragil kuning.. ragil kuning..,
kowe kok ra ketot ketok kuwi nyang ngendi toh cah ayu,
aku wes rindu loh cah manis.. cah manis..

sing nandur pari kuwi sopo entit…

ragil kuning, kuwi sing nandur aku cah ayu,
kowe arep poh, yen arep pek en kabeh,
sukur yen gelem kambe aku pisan, pek en aku.

gemong entit, aku mung takon wae kok..
entit…..

waduh mateng aku,
ragil kuning, kowe yen nyeluk jenengku rasane atiku maknyos-maknyos rodo piye.,
koyo wong oleh buntutan kae loh,

sing nandur jagung gede gede kuwi sopo entit…

sing nandur aku yo wuk yo, pek en kabeh yo wuk yo (2x)
angger dijoli

gemong entit, aku mung takon wae kok,
entit…..

opo cah ayu.. opo,
kok pijer nyeluk terus sajak ono roso ki, lo..lo..lo..lo..

sing nandur timun mblenek-mblenek kuwi sopo entit…

hiyo aku cah ayu, pek en kabeh yo wuk yo (2x)
angger dijoli

gemong entit, aku mung takon wae kok
entit…..

aduh yung.. aduh yung.. kowe opo sido gelem tenan toh wuk..

sing nandur kacang dowo dowo kuwi sopo entit…

ah prrt… cerigis, bocah kok cerigis,
dikandani aku ki yo aku,
ora ragil kuning, kowe gelem po rah ngladeni aku,
sak sungkeman wae he..

emoh entit, aku wes ono sing duwe kok..

ah mbok gelem..

ah mboh mo…

ah mung sitik wae kok,
mumpung aku isih gelem loh cah ayu,
yen aku emoh, kojur kowe,
yen kowe emoh, raiku tak deleh nang endi cubo.

yo selehno kono wae toh entit…

opo soal bondo,
yen bondo aku sugih,

opo soal duwit,
yen duwit, duwit ku nganti jamuren kabeh kuwi loh,
yen duwit entek, tuku ngono loh.. ha..ha..ha..

gemong-gemong entit, aku mung takon wae kok

si entit atine rumongso di ece,
nubruk sang putri, diendani,
keno cundrik sekti, babar dadi,, dyan panji.. yo bali.. suko reno sak negari..

Langgam Entit ini sangat menyenangkan hati saya saat mendengarkannya, karena di dalam langgam tersebut diselipkan hampir 7o persennya merupakan dialog percakapan antara si

Waljinah – KEMBANG GLEPANG

waldj

Versi Langgam by Nyi Waldjinah:

KEMBANG GLEPANG
Waldjinah

Duh lae rama…
(Celuk-celuk ana apa gendhing kecuwek)

Padha parikan Kembang glempang
sesorot kuntule nglayang
(Kebeneran wayah wene parikane kembang glepang)

Sesorot kuntule nglayang pegat kadang kinasihan
(Alah..eman-eman temen)

Kakang-kakang pengendhange
Inyong ana kene duwe sedulur lanang
(Iya kebeneran kena nggo ampiran)

Inyong rabi rika maleni,
rika rabi nyong parani
(arep nyumbang apa gendhuk?)

Ora nyumbang donya brana
nyumbang geni sawuwungan
(Ora baen mbokan omahku kobaran)

Nyumbang geni sawuwungan
lawan banyu sakuranjang
(Ora memper temen ana banyu diwadahi kranjang)

Kakang-kakang pengendhane
Sepisan inyong esih duwe kaki-nini
(iya kebeneran dadi ana sing ngopeni)

Sepisan kaki-nini
ping pindho bapak biyung
(Iya kebenran wong tuwane esih rubung)

Ping pindhone bapak biyung
ping telune kakang mbekayu
(Sukur pisan ari mbakayune ayu nggo inyong)

Ping telu kakang mbekayu
ping pate bandhu wiraya
(Alah..dening kok esih kumplit)

Ping pate bandhu wiraya
ping lima bandhu sentana
(Lah ora tumun nyong nini sadu maring setana)

Kakang-kakang pengendhange
Aja gawe gerdha bumi Indonesia,
kenang gendha, kenang prekara

Pitik walik jambul ireng
(lirak-lirik wong ngaku seneng)

pitik walik jambul abang
(lirak-lirik mung nrimo nyawang)

pitik walik jambul wulung
(lirak-lirik nyong wis tepung)

Lagu rusak/terpotong

Plesir sore dino sebtu
(ngesir kowe ora kewetu)

Plesir sore dino akat
(ngesir kowe kakehan ragat)

Telane diiris iris
(Gelane ra uwis uwis)

Duh lae…rama
(celuk celuk ana apa maning)

Apa rika tumun maning
Ana kinjeng nggeret lintang
(Inyong ora tumun ana kinjeng nggeret lintang)

Rika maning arep tumun
Arep belih nyong tumun iki
(Pancen ko bocah seneng klayaban)

Kinjenge..kinjeng kebo, Lintange..lintang wluku
Ana kebo nggeret gelugu

Pitik cilik nutul glepung
(Oleh sitik diinggo luwung)

Pitik cilik nutul roti
(Oleh sitik sing gemati)

Iso nggender ora biso ndemung
(Biso jejer ra biso nembung)

Kembange kembang gedhang
Mbok kana tut lan si kakang
Nyong sumbango masak gulang

Pitik blorok anak papat
(Kondo kapok malah nekat)

Pitik blorok anak siji
(Kondo kapok malah ndadi)

Biso nggambang ora biso nyuling
(biso nyawang ra biso nyanding)

Duh lae… rama
(Dening siko crewet temen)

Apa rika tumun maning
Ana gedhang nunggang kupu
(lah ora tumun ana gedhang nunggang kupu)

Rika maning arep tumun
Arep belih nyong tumun iki
(Pancen ko bocah demen kluyuran)

Gedhange gedang raja, kupune kupu gajah
Ana raja nunggang gajah

Pitik walik jambul ireng
(Lirak lirik wong ngaku seneng)

Pitik walik jambul abang
(Lirak lirik mung trimo nyawang)

Bayeme kuning-kuning
Ayeme yen lagi nyanding

Versi lainnya ini saya tidak tahu lagu dan penyanyinya, mohon maaf yak kawan kawan:

 

Dhuh lae rama
(Celuk-celuk ana apa gendhing kecuwek)
Padha parikan Kembang glempang

sasorot kuntule nglayang
(Apa sih karepe rika wayah mene kuntule nglayang?)

Sasorot kuntule nglayang pegat kadang kinasihan
(Eman-eman temen anu kasihan, gendhung!)

Kakang-kakang pengendhange
(Ana apa sih celuk-celuk maring inyong?)

Inyong ana kene duwe sedulur lanang
(Iya kebeneran mbekayune kena nggo ampiran)

Inyong rabi rika maleni,
rika rabi nyong parani
(Inyong seneng rika tekang ngene arep nyumbang apa?)

Ora nyumbang raja brana (apa?)
nyumbang geni sawuwungan
(Ora memper temen ana nyumbang geni sawuwungan
mbokan kobar omah inyong)

Nyumbang geni sawuwungan
lawan banyu sakuranjang
(Ora memper temen nyumbang banyu
mbokan teles sarunge inyong)

Kakang-kakang pengendhane
(ana apa sih celuk-celuk maning marang inyong?)

Sepisan inyong duwe kaki-nini
(Inyonge seh seneng ko duwe kaki-nini)

Sepisan kaki-nini (ping pindho?)
ping pindho bapak biyung
(Isih pepak sih isih bapak isih biyung anak sing
ngopeni)

Ping pindho bapak lan biyung (ping telu?)
ping telu kakang mbekayu
(iyaaa, inyong se seneng yen mbakayune ayu
nggo inyong)

Ping telu kakang mbekayu (ping papat?)
ping pate bandha wirayat
(Waaa, rika sugih temen isih bandhane isih rayate)

Ping pate bandha wirayat (ping lima?)
ping lima bandhu sentana
(Inyonge belih weruh nini sadu ring setana?)

Kakang-kakang pengendhange (apa sih celuk-celuk
maning?)

Aja gawe gendra bumi Indonesia,
kena godha, bega rencana

Pitik walik jambul ireng
lirak-lirik wong inyong seneng

pitik walik jambul abang
lirak-lirik ketungka nyawang

pitik walik jambul wulung
(lirak-lirik nyong wis tepung)

Nyong wis suwe pengarahe
rika tan gathuk rasane

Plesir sore jungkate miring
ngesir kowe arang-arang nyandhing

plesir sore jungkate penyu
ngesir kowe arang-arang ketemu
bayeme lemu-lemu
(ayeme yen wis ketemu)

Dhuh lae rama (ana apa sih ko brisik wae?)
Apa rika tumon maning (tuman apa sih?)
Ana kinjeng nggeret lintang?
(Inyonge belih weruh ana kinjeng nggeret lintang)

Kinjenge kinjeng kebo, lintange lintang wluku
Ana kebo nggeret wluku

Plesir sore jungkate miring
ngesir kowe arang-arang nyandhing

plesir sore jungkate penyu
ngesir kowe arang-arang ketemu
bisa nggambang ra bisa nyuling
(bisa nyawang ra bisa nyuling)

Kembange kembang mlati
yen menganggo sarwa peni
gandhes luwe merak ati…

Pitik walik jambul ireng
lirak-lirik wong inyong seneng

pitik walik jambul abang
lirak-lirik ketungka nyawang
bayeme lemu-lemu
(ayeme yen wis ketemu)

Waljinah – Nawala

waldj

wis tak tompo nawalane,
surasane ugo wis mangerti,
warno warno pamuwuse,
temahane, biso ndudut ati..

ngantio tekan seprene,
soyo gawe, ewuhing pambudi
nggonku kirim wangsulane,
sing mestine, dewe’e ngenteni..

ora gampang,
senadyan to, mung nuliso layang
mamrih bahagyan,
yen diwoco, wong sing lagi nandang..

ora sepiro wujude,
dirasakno, abote kepati
nawala mung dluwang wae,
dibuwango, anggondheli ati..

"WONG EDAN BAGU"

SELAMAT DATANG DI Wordpress WONG EDAN BAGU Wordpressnya PARA PENCARI TUHAN http://putraramasejati.wordpress.com

nunnalita

be bright and shine together with Najmi ^^

Ihsan Kusasi's note and gallery

setiap ujian bersanding jawaban... setiap perkara bernuansa makna...

perpuskecil.wordpress.com/

some books to share from my little library

MasPatikraja

Mardawa lelakoning budaya kang wus ngancik wanci sandyakala

HOME

Happy it could provide benefits to other people and they loved what we give to them

rajaagam.wordpress.com/

Di Mana Bumi Dipijak Di Sana Langit Dijunjung

Sampaikan Walau Satu Ayat

DIPERSILAHKAN JIKA INGIN MENGCOPY DAN MENYEBARLUASKAN ARTIKEL PADA BLOG INI.

Catatan Harta Amanah Soekarno

as good as possible for as many as possible

Sri Huning's

About me! tray to enjoy our existence... so there is ...